הסרטים

הסדנה לסרטי כיס מציעה התנסות בסיסית בתהליך יצירת סרט. כמו כל מפגש ראשוני עם שפה חדשה, סרט כיס הוא יצירה חשופה, ישירה ואינטואיטיבית, עדות בגוף ראשון על הקונפליקטים והתימות המרכזיות בעולמם של כל יוצר ויוצרת.