הסרטים

בסדנה לסרטי כיס נשים מתנסות לראשונה ביצירה בוידאו ומביאות את הסיפורים שלהן אל המסך. כמו כל מפגש ראשוני עם שפה חדשה, סרט כיס הוא יצירה חשופה, ישירה ואינטואיטיבית, עדות בגוף ראשון על הקונפליקטים והתימות המרכזיות בעולמה של כל יוצרת.